logo
SK | EN | DE | RU
Hot line: + 421 904 875 176
Poskytujeme individuálny profesionálny prístup a komplexné služby a sme Vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
stredná trieda
vyššia stredná trieda
luxusná trieda
športové a kabriolety
SUV a terénne
úžitkové
Akcia pre našich nových klientov
Pri prenájme akéhokoľvek vozidla na minimálne 5 dní, obdržíte od nás členskú kartu Caesar Car s rôznymi benefitmi a výhodami
Akcia pre pracovníkov hotelových recepcií a hotelových manažérov
Provízia pri sprostredkovaní prenájmu vozidiel Caesar Car a.s.
Pri prenájme vozidla na 6 dní a viac, 1 deň grátis
Dotankovanie : prenajíma sa vozidlo s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok vo výške 1,6 EUR / liter, ktorý zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
Obchodné podmienky
Podmienky prenájmu vozidla
Doklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy o prenájme vozidla :
Súkromné osoby:
Fyzické osoby:
Právnické osoby:
Rezervácia : môže byť potvrdená telefonicky alebo elektronickou formou, prostredníctvom rezervačného formuláru.
Minimálny vek vodiča : 21 rokov (pri úžitkových automobiloch 25 rokov)
Vodič musí mať vodičské oprávnenie : min. 24 mesiacov

Platobné podmienky:
V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred),  klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť klientovi. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.
Odovzdanie vozidla pri pricestovaní na Slovensko:
I. Vozidlo Vám pristavíme a odovzdáme priamo na letisku. Ak si zvolíte túto možnosť je potrebné, aby ste nám zaslali prostredníctvom e-mailu prípadne rezervačného formulára Vaše osobné údaje , potrebné na prípravu zmluvy k prenájmu vozidla.
II. Vyzdvihneme Vás na letisku a privezieme do našej kancelárie v Bratislave. Tu s Vami spíšeme zmluvu o prenájme a odovzdáme Vám vozidlo.
Diferenciácia ceny a dĺžka prenájmu:
Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhšia doba prenájmu, tým nižšia cena. Vozidlo si môžete rezervovať telefonicky na čísle +421 904 875 176, alebo vyplnením elektronického online formulára. 
Cena za prenájom vozidla zahŕňa:
Vozidlo je možné si prevziať aj priamo na letisku. Vozidlo Vám pristavíme a odovzdáme priamo na letisku. Zástupca našej spoločnosti Vás bude čakať aj v prípade meškania Vášho letu.

Mimo otváracích hodín je možné prevziať vozidlo po vzájomnej dohode. Vozidlo je možne prevziať počas pracovných dní od 8.00 – 18.00, počas víkendov a sviatkov od 10.00-18.00, mimo týchto pracovných hodín za poplatok 15,-EUR s DPH.
V prípade nehody
Vozidlá sú štandartne poistené so spoluúčasťou do výšky 300 Eur alebo 10% z celkovej škody, v prípade doplnkového pripoistenia je táto spoluúčasť nulová čiže pri poškodení vozidla sa na klienta nevzťahuje žiadna zmluvná spoluúčasť. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla, požití omamných a psychotropných látok, alebo pri hrubom porušení ustanovení vyhlášky polície o cestnej premávke vozidiel, môže požičovňa vymáhať od nájomcu celú škodu.
Spoluúčasť pri dopravnej nehode :  Každé vozidlo je zákonne aj havarijne poistené v celej Európskej únii. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie alebo poistné plnenie, poisťovňa nenahrádza celú škodu - nájomca je povinný prenajímateľovi takúto škodu, prípadne ďalšiu škodu vzniknutú prenajímateľovi nahradiť. Nájomca vždy znáša spoluúčasť vo výške stanovenej poistnými podmienkami poisťovne. Spoluúčasť pri dopravnej nehode, poškodení vozidla vlastným alebo cudzím zapríčinením je minimálne 170,- EUR pri osobných vozidlách a minimálne 340,- EUR pri úžitkových vozidlách a mikrobusoch alebo maximálne 5 % z totálnej škody vozidla, resp. maximálne 10% pri úžitkových vozidlách a mikrobusoch. Každé poškodenie na vozidle zo strany nájomcu musí byť hlásené príslušnému oddeleniu Polície SR a prenajímateľovi . Príplatok za nulovú spoluúčasť pri osobných vozidlách je 5,- EUR / deň a pri úžitkových vozidlách a mikrobusoch je 10,- EUR/ deň. V prípade dlhodobého nájmu príplatok za nulovú spoluúčasť pri osobných vozidlách je 100,- EUR a pri úžitkových vozidlách a mikrobusoch je 200,- EUR na mesiac.
Ak ste nehodu nezapríčinili vy
V prípade ak ste nehodu/poškodenie vozidla nezapríčinili vy, a máte vinníka-vozidlo identifikované v policajnej správe o nehode, máte jeho údaje a nehoda/poškodenie bolo riadne hlásené polícii, neplatíte žiadnu spoluúčasť za nehodu/poškodenie vozidla.
Cesta do zahraničia
Ak plánujete s vozidlom vycestovať, je potrebné oznámit prenajímateľovi, že s vozidlom opustíte územie Slovenskej republiky. S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko a Bulharsko.
Dotankovanie : prenajíma sa vozidlo s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok vo výške 1,6 € / liter, ktorý zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
Poplatok za stratu dokladov od vozidla : 70,- €
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla : 170,- €
Zabezpečenie prepravy malými športovými lietadlami a vrtuľníkmi
Sprostredkovanie zapožičania malých luxusných motorových člnov v rámci krajín EÚ a pristupujúcich krajín
Zabezpečenie luxusnej limuzíny s profesionálnym šoférom
Našou prioritou je zabezpečenie absolútneho komfortu a bezpečnosti Vám a Vašim najbližším pre pohodlné prekonávanie vzdialeností v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie.
Našou prioritou je zabezpečenie absolútneho komfortu a bezpečnosti Vám a Vašim najbližším pre pohodlné prekonávanie vzdialeností v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie.
na pracovné stretnutia, služobné cesty, firemné večierky, svadby...
© Caesarcar a.s. 2012, vyrobil: Media Planet, s.r.o